historia młyna

Dzięki wiedzy i pasji stęszewskiego historyka pana Jana Szurka oraz zaciętości nowo przyjętego Piwersa Pająka udało się zebrać kilka faktów z historii naszego Domu Klubowego.

Notatka z akt założycielskich :


Cecylia Kaszubkiewicz ze Środy, występuje o pozwolenie na budowę młyna parowego w Stęszewie przy ulicy Kościelnej w nieruchomości i budynkach Towarzystwa Akc. „Przędza” 9 marca 1928 roku.”

( Fabryka „Przędza” w Stęszewie zał. 28 grudnia 1923 roku uchwałą Wydz. Powiatowego, Powiatu Zachodniopoznańskiego z dnia 28 czerwca 1921 roku, zlikwidowana prawdopodobnie w 1926/27 r. )

Młyn Parowy w Stęszewie ukończony i uruchomiony został 18 kwietnia 1929 roku.


Z protokolarza Zarządu Miejskiego w Stęszewie :


9 marca 1928 roku

Postanowiono nie zgłaszać sprzeciwu na pobudowanie młyna przez Cecylię Kaszubkiewiczową.

Żadnych zarzutów. Zastrzega się jednakże by urządzenia młyna wykonane były według najnowszej techniki, tak aby turkot maszyn nie przeszkadzał w odprawianiu nabożeństw i obchodach kościelnych w przyległym kościele i nauki w szkole oraz ruchu wozów przy młynie, nie tamował przejścia do kościoła i dzieciom do szkoły.

26 stycznia 1929 roku

Poparto wniosek Kaszubkiewiczowej na założenie prowizorycznej sieci elektrycznej w mieście wg przedłożonego planu. Miasto zastrzega sobie, że w razie założenia powiatowej sieci elektrycznej, p. Kaszubkiewiczowa instalację swą usunie.”


( Miasto od 1925 roku czyniło starania o pobudowanie elektrowni i prowadziło przez kilka lat pertraktacje z Tow. Akc. „Płótno” w Stęszewie, dla tego wniosek Kaszubkiewiczowej został przez radnych poparty lecz niestety nie został zrealizowany.


Prawdopodobnie akta założycielskie młyna parowego w Stęszewie zachowały się do dzisiaj i znajdują się w Sądzie Gospodarczym w Poznaniu ul. Grochowe Łąki .)


Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek wiadomości, zdjęcia, pamiątki z historii młyna prosimy o informacje na : kontakt@piwersi.pl lub telefonicznie : 602 326 149.


 

Dodał admin 2011-10-19
Motor Klub Piwersi - Stęszew ul. Kościelna 2
Wszystkie prawa zastrzeżone
Piwersi.pl (c) 2010-2018 | Kontakt

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Przeglądając ją, zgadzasz się na korzystanie z ciasteczek.